Energy Rig

Grunnlaget for utviklingen av ENERGY Rig™ var kontinuerlige forespørsler om bygging av løfte-arrangementer.

ENERGY Rig™ vil kunne løse utfordringer de tradisjonelle riggarrangementene har idag. Samt øke sikkerhet ved løfteoperasjoner. De løsningene som nå blir benyttet har mange begrensinger og er både tids- og ressurskrevende. 

For å kunne innfri framtidige etterspørsler og behov, har vi valgt å se på løsninger som gir en større maksimum last. Dette uten behov for avanserte konstruksjoner og kalkuleringer.

ENERGY Rig™ kommer ferdig sertifisert fra leverandør og godkjent til bruk iht. veiledning.

ENERGY Rig™ er et løfteredskap som er kompatibelt med stillas og som gjør løfteprosessen mer effektiv og kostnadsbesparende. Risiko for feil-løft reduseres drastisk. Løftearrangementet er fleksibelt, og sertifisert til 4t løft. Det kan brukes alene eller i par.

Grunner til å velge Energy Rig™

  • Gjennomføre tyngre løfteoppdrag på kort varsel uten at det behøves utvidet ingeniørarbeid.
  • Flere av jobbene som tidligere har krevd prosjektering og «temporary steel» kan tas på kort varsel ved bruk av to stillaser og ENERGY Rig™.
  • Kort byggetid sammenlignet med eksisterende løsninger. Ca. 10 minutters monterings tid av Energy Rig™ på ferdig oppsatt stillasramme.
  • Eksisterende «stillasløsninger» krever at plassering av løfte-del dokumenteres. Dette innebærer bruk av mange timers arbeid mot disse jobbene. Energy Rig™ kommer ferdig sertifisert.

Monteringsanvisning