Klikstak Pipe Stillas

Tilgjengelig i ¼, ½ eller fult sett. Kan forlenges ned mot takrennen eller opp fra plattform for å oppnå tilkomst til høyere piper.

PDF