LEASING

Leasing er en utbredt og velegnet form for finansiering av utstyr for næringsliv og offentlig sektor. Du velger først utstyr, så betaler leasing selskapet utstyrets kjøpspris til leverandør, og blir eier av utstyret. Din virksomhet disponerer utstyret mot å betale leie over et avtalt tidsrom, slik at kostnaden blir fordelt over den tiden virksomheten kan gjøre nytte av utstyret, og det kan skape inntekter.

I hovedsak kan avtale om leasing inngås for alle drifts- og anleggsmidler som kan skilles ut som egen enhet og avskrives. Leieperioden for utstyr på leasing er vanligvis fra 3 til 7 år, avhengig av type utstyr og hva du som kunde ønsker, så lenge dette står i forhold til forventet økonomisk levetid. Leasing kan benyttes av alle næringsdrivende og offentlig sektor. Næringsdrivende må være registrert med organisasjonsnummer i Norge.

Velger du leasing vil hele investeringen være skattemessig utgiftsført i løpet av leieperioden.

Vil du vite mer om mulighetene dine ved leasing? Klikk under for å sende oss en melding.