Olje & Gass

Olje- og gassindustrien omfatter en rekke produksjonsfaser og forskjellig utstyr. Tøffe driftsforhold og ekstreme sikkerhetskrav er ofte et fellestrekk for industrien. Det å ivareta sikkerheten i en tid da veldig mye handler om effektivisering, kostnadsbesparelser og langsiktig lønnsomhet kan være vanskelig.

Det er alltid en viss risiko til stede i hele produksjonskjeden i olje- og gassindustrien. Det å ha det nødvendige utstyret i alle faser kan redusere denne risikoen betydelig, og dette bidrar til mer sikkerhet for de ansatte samt en mer stabil drift.

ENERGY Rig™ er et løfteredskap som vil kunne løse utfordringer de tradisjonelle riggarrangementene har idag. Løfteprosessen blir mer effektiv og kostnadsbesparende.

EnergyGrip er et av våre nyutviklede produkter, og et vi har jobbet lenge med å optimalisere for olje bransjen. Produktet ble utviklet med fokus på effektivisering og forbedring av sikkerhet.

Våre lettpresenninger er kjent for den suverene flammehemmingen, og brukes av de fleste verft i Norge.

Vi tilbyr de fleste typer stillasnetting for sikring av fallende gjenstander. Alle våre nettinger er ihht. FR klasse 6.

Vi kan tilby det meste innen tekniske tekstiler. Vi leverer tak over tak, kederduk, Hole Covers, maljepresenning samt skreddersydde PVC og Aramid -presenninger.

Vi tilbyr en rekke stillas og opphengkoblinger. Plettac koblingen kommer i alt fra Normal, vribar, overgang og bjelke.

IBC Stativer er primært
designet til firma som håndterer kjemikalier og trenger en mer effektiv løsning ved tømming.

Modul systemet for industri og sivilingeniør bransjen hvor tilpasselighet og tung last kreves.

Designet for olje og gass industrien for å beskytte mot fall ved åpning av lagerkontainere, og fallende gjenstander mot mannskap på dekk.

Sammen med våre partnere kan vi tilby bred kunnskap innen produktutvikling av stål produkter.