Personvern, Cookies og Betingelser

Personopplysninger er kort fortalt opplysninger som kan kobles til deg som person. En personopplysning kan være navn, telefonnummer, adresse, men det kan også være ting som IP-adresser, et atferdsmønster, eller en vurdering/profilering gjort ut ifra et datasett. Vi vil trenge noen av dine personopplysninger for å best mulig kunne svare på din henvendelse og gi deg den rette informasjonen.

Våre kunders personvern er viktig for oss. Du skal føle deg trygg når du handler hos oss. Derfor sørger vi for databeskyttelse for å overholde databeskyttelsesreglene, herunder spesielt EUs generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), som startet fra 25. mai 2018, samt gjeldende norsk lovgivning. Nedenfor vil vi gjerne informere deg om, under hvilke formål din data samles inn og brukes, og hvordan du kan utøve dine rettigheter.

Ved hjelp av tekniske og organisatoriske tiltak er våre IT-systemer sikret mot uvedkommende adgang til, endring eller distribusjon av dine data, samt mot tap og ødeleggelse.

Vi lagrer bare dataene i egen sentral kundedatabase for håndtering av henvendelser, gjennomføring og oppgjør av avtaler (inkludert betalingsoppgjør og mulig kredittvurdering?). Behandlingen er basert på EUs generelle databeskyttelsesforskrift.

Avhengig av spesielle type avtaler, er følgende data innhenting krevd:

 • Etternavn, fornavn
 • Adresse
 • E-postadresse 
 • Fødselsdato
 • Telefon / faksnummer
 • Produkt / tjeneste
 • Eventuellt personalkortdata
 • IP-adresse
 • Lokasjon

 

Henvendelser og kundeoppfølging

For at vi skal kunne følge opp deg som kunde må vi ha visse opplysninger for å kunne nå deg. Disse opplysningene er de du gir oss i kontaktskjemaene rundt på nettsiden vår, ved å fylle ut de respektive feltene. Dine personopplysninger vil ikke bli brukt til andre formål enn å besvare din henvendelse, og eventuelt legge deg til som kunde. 

 

Kundeinformasjon og ordrehistorikk

Vi må lagre din kundeinformasjon knyttet til ditt kundeforhold og dine tidligere ordre. Dette gjør vi først og fremst fordi det er lovpålagt å arkivere slik informasjon, blant annet grunnet lovverk som bokføringsloven. Det er også viktig at vi har denne informasjonen tilgjengelig, dersom du skulle trenge teknisk support på et av dine produkter fra oss, benytte deg av garantien, eller ønsker å kjøpe tilleggsdeler eller annet utstyr til et produkt du tidligere har kjøpt hos oss.

 

Vi bruker «cookies»

For å lette bruken av nettstedet vårt bruker vi «informasjonskapsler», jf. Informasjon om informasjonskapsler §3. Cookies er små tekstfiler som nettleseren din kan lagre på datamaskinens harddisk og som er nyttige for bruk av nettstedet vårt. Vi bruker informasjonskapsler for å bedre forstå hvordan nettstedet vårt brukes og for å forbedre navigasjonen. Cookies tillater oss også å registrere deg hvis du har besøkt nettstedet vårt tidligere, eller hvis du er på nettstedet for første gang. Cookiene vi bruker, lagrer ikke dine personlige data. Hvis du ikke vil motta informasjonskapsler, må du stille inn nettleseren din i henhold til dette.

All informasjon blir automatisk anonymisert, og vil ikke kunne brukes fra verken oss eller en tredjepart til å identifisere deg som person. Informasjonen vil kun bli brukt for analytiske formål.

 

Salgsbetingelser for næringskjøp på nett fra Westech AS

Disse salgsbetingelser får anvendelse på alle salg fra nettbutikken til Westech AS (org. nr 937 639 961) dersom annet ikke er særskilt avtalt. Ved siden av disse betingelser gjelder lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 (kjøpsloven).

Nettbutikken er forbeholdt næringsdrivende. Forbrukere bes ta direkte kontakt med Westech eller sende forespørsel til office@westech.no.

 1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og Westech består av opplysningene Westech gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, eventuell direkte korrespondanse mellom partene samt disse salgsbetingelsene. Westech tar forbehold om feil i opplysninger om pris og varespesifikasjon.

 1. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, er eks. mva. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, gis i ordrebekreftelse etter bestilling er foretatt.

 

 1. Avtaleinngåelse og adgang til å gå bort fra avtalen

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av Westech. Dersom en vare viser seg å være utsolgt eller ikke er å få tak i kan Westech fritt kansellere bestillingen. Kunden kan kansellere ordren dersom den ikke er sent fra Westech. Ved slik kansellering ilegges et gebyr på kr 200. Varer som er sent fra Westech tas ikke i retur.

 

 1. Ordrebekreftelse

Når Westech har mottatt kjøperens bestilling, skal Westech uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Kjøper skal straks kontrollere ordrebekreftelsen.

 

 1. Betaling

Ved bestilling kan Westech foreta en egen kredittvurdering av kjøper. Dersom kreditt innvilges utstedes faktura med 14 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling kreves forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven. Dersom det ikke gis kreditt må kunden betale for varer og frakt før sending finner sted.

 1. Levering

Levering av varen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Westech levere varene til kjøper innen rimelig tid etter bestillingen fra kunden. Leveringstiden vil avhenge av lagerbeholdningen. Skal Westech sørge for at varen blir sendt til kjøperen, skal dette skje på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport.

 

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade.

 1. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, skal kjøper innen 2 dager undersøke om den er i samsvar med bestillingen, eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren innen 3 dager.

 

 1. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen straks etter at han eller hun oppdaget den gi Westech melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjonen må skje senest 1 måned etter at kjøperen overtok varen.

 

 1. Kjøperens rettigheter ved mangelfulle og forsinkede varer

Dersom Westech ikke leverer varen i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen rette misligholdsbeføyelser i henhold til kjøpslovens regler. Kjøpers erstatningskrav for direkte og indirekte tap kan ikke overstige ordrens verdi.

 

 1. Westech sine rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Westech, kan Westech rette misligholdsbeføyelser mot kjøper i henhold til kjøpslovens regler. Varene eies av Westech inntil faktura er betalt i sin helhet.