Rammestillas Plettac Assco rammestillas

Robust, Enkel håndtering, rask oppføring, god tilpasningsdyktighet, sertifisert sikkerhet og lang levetid. Dette er fordelene med Plettac Assco systemet.

Tilgjengelig i full aluminium eller stål med bredder på 70cm og 100cm. Systemet kommer med doble aluminiums rekkverk og kryssfinerplatter som standard, men kan leveres med enkle rekkverk i stål og rene aluminiumsplatter etter behov.

Assco Rammestillas er produsert i henhold til Europeisk standard og tilfredsstiller alle aspekter av EN 12810 og EN 12811

Fordeler

  • rask montering
  • Smidde plattlåser
  • Sikker lastesupport ved bruk av ”trench struts”
  • Meget variable platthøyder grunnet traverssystemet
  • Få komponenter
  • Mye ekstra utstyr til tilpassing av fasade

PDF